Je nutné zvažovat, jak dál zacházet s uměleckými díly, která vytvořil Marko Rupnik, obviněný ze zneužívání řeholních sester.

Předseda Papežské komise pro ochranu nezletilých, kardinál Sean O'Malley, napsal dikasteriím Římské kurie dopis, ve kterém vyjádříl naději, že v dnešní době "pastorační obezřetnost zabrání vystavování uměleckých děl způsobem, který by mohl naznačovat buď zproštění viny, nebo jemnou obhajobu" obžalovaných pachatelů zneužívání "nebo naznačovat lhostejnost k bolesti a utrpení tolika obětí zneužívání".

"Musíme se vyhnout tomu, abychom vyslali signál, že Svatý stolec nedbá na psychické utrpení, kterým mnozí trpí," uvedl kardinál v dopise, který jménem komise zaslal 26. června představitelům kurie.

V posledních měsících se na PCPM obrátily oběti a přeživší zneužívání moci, duchovního zneužívání a sexuálního zneužívání, aby vyjádřily rostoucí frustraci a znepokojení nad tím, že několik vatikánských úřadů, včetně Dikasteria pro komunikaci, nadále používá umělecká díla otce Marka Rupnika.

V současné době Dikasterium pro nauku víry vyšetřuje obvinění z psychického a sexuálního zneužívání několika zasvěcených žen otcem Rupnikem, který byl v červnu 2023 ze Společnosti Ježíšovy propuštěn.

Kardinál O'Malley ve svém dopise uvedl, že ačkoli je třeba během takového vyšetřování respektovat presumpci neviny, Svatý stolec a jeho úřady musí "zachovávat moudrou pastorační obezřetnost a soucit s těmi, kterým bylo ublíženo sexuálním zneužíváním ze strany duchovních".

"Papež František nás vyzval, abychom byli citliví a solidární s těmi, kdo byli poškozeni všemi formami zneužívání. Žádám vás, abyste to měli na paměti při výběru obrázků, které budou doprovázet zveřejnění poselství, článků a úvah prostřednictvím různých komunikačních kanálů, které máme k dispozici," napsal kardinál.

 

Zdroj: https://www.tutelaminorum.org/cardinal-omalley-urges-pastoral-prudence