Dvě oběti známého kněze a proslulého katolického umělce, bývalého jezuity, otce Marka Ivana Rupnika, poprvé veřejně odhalily svá jména a požadují naprostou transparentnost v souvislosti s pokračujícím vyšetřováním Vatikánu.

Vyzvaly také k úplnému vyšetření toho, co podle nich bylo systémově špatným řešením případu podobně jako v případě takzvané "McCarrickovy zprávy" - vatikánské zprávy, která podrobně popisuje, jak církevní hierarchie naložila s obviněními proti bývalému kardinálovi a exknězi Theodoru McCarrickovi - včetně toho, jaká mohla být role samotného papeže.

ŘÍM - Během tiskové konference, která se konala 21. února v římském sídle Národní federace italského tisku (FNSI), se o své příběhy poprvé veřejně podělily dvě bývalé členky "Společenství Loyola" neboli komunity Loyola, kterou koncem 80. let ve Slovinsku spoluzaložili Rupnik a slovinská řeholnice Ivanka Hosta. Tyto členky dříve hovořily pod pseudonymy.

Ženy - dvaašedesátiletá Mirjam Kovac a šedesátiletá Gloria Branciani - vyprávěly o letech psychického, duchovního a sexuálního zneužívání, které spolu s mnoha spolusestrami prožívaly. Uvedly, že na počátku 90. let bily na poplach kvůli Rupnikovu zneužívání, ale byly ignorovány, zatímco Rupnik byl chráněn.

Kovac, která je Slovinka, řekla, že Rupnik celkem zneužil "nejméně 41 sester" v Loyolské komunitě, což je "pro nás velké číslo".

"Všechny jsme byly mladé ženy, plné ideálů. Ale tyto ideály spolu s naší formací v poslušnosti a důvěře v lidi, kteří nás vedli, byly využity ke zneužívání různého druhu: svědomí, duchovního, mocenského, psychologického, fyzického, a dokonce i sexuálního," uvedla.

Branciani, rodilá Italka, která uvedla, že ji Rupnik po léta sériově sexuálně zneužíval, hovořila o tom, že se s ním poprvé setkala jako mladá studentka medicíny, která se zajímala o umění, a že ji téměř okamžitě začal lákat tak, že hrál na její nejistotu a touhu po uznání.

"Byl velmi přátelský, milý, měl na mě čas, podporoval všechny mé emocionální i fyzické potřeby," řekla s tím, že jí skládal komplimenty a věnoval jí zvláštní pozornost.

Rupnika popsala jako "duchovního otce", který se zdál být "velmi duchovně vyspělý", a jako někoho, komu svěřila svá nejhlubší přání a touhy.

Branciani však uvedla, že Rupnik byl také kritický k jejím fyzickým kontaktům s ostatními a káral ji za to, že je "příliš otevřená", když objímá své přátele nebo je líbá na tvář. Zároveň však do jejich vlastního vztahu zapojoval tělesnost.

"Často mě pozoroval, když maloval," řekla s tím, že jednou jí nadzvedl spodní část sukně a řekl, že to je jako když Panna Maria odhaluje Ježíšovo lidství.

Branciani řekla, že Rupnik uměl mimořádně dobře manipulovat s lidmi kolem sebe a že jí v jednu chvíli řekl, že je výjimečná a má povolání mystičky. Často s ní sloužil mši v soukromí a po ní ji přišel obejmout a políbit.

"Říkal, že mě líbá s takovou vášní, s jakou líbal oltář při eucharistii," řekla a dodala, že tato objetí a polibky se postupně stávaly intenzivnějšími, a přestože z nich byla "dezorientovaná", bylo jí řečeno a ona tomu věřila, že fyzický kontakt povede k duchovnímu růstu.

Zároveň se Branciani vzdálila přátelům a rodině, stala se "velmi závislou" na Rupnikově souhlasu a pokud měla "pochybnosti nebo neplnila jeho přání", byla určitým způsobem nevěrná Bohu.

Vyprávěla o jedné epizodě z června 1986, kdy ji Rupnik před odjezdem do Řecka, kde pracoval na byzantských ikonách, požádal, aby s ním slavila mši, během liturgie ji požádal, aby se svlékla, a osahával ji.

Když se potom ptala, proč,  Rupnik podle jejích slov "agresivně vybuchl" a řekl jí, že je k ničemu, ale že si ji Bůh vybral, aby mu byla nablízku, a že by mohla být v jeho životě výjimečnou osobou.

Branciani uvedla, že do komunity Loyola vstoupila v roce 1987 a že poté se fyzický kontakt s Rupnikem zintenzivnil a "stal se násilnějším". Rupnik podle ní často podnikal dlouhé cesty autem za různými zakázkami a tyto jízdy využíval k "vážnějšímu zneužívání... včetně ztráty mého panenství".

"Pokaždé, když jsem se snažila o tom, říct, že to je podle mě byla chyba, řekl, že to je tím, že nejsem schopná žít sexualitu, že to souvisí s mou rigidní osobností," uvedla.

Po složení věčných slibů ji podle jejích slov Rupnik oslovil, aby měla trojku s jinou sestrou a napodobila tak Nejsvětější Trojici - Boha jako Otce, Syna a Ducha svatého.

"Abychom dokázali, že náš vztah je podle obrazu Trojice, museli jsme k sexuálnímu styku přizvat další sestru, která by představovala třetí osobu Trojice, Ducha svatého, který sjednotil náš způsob vztahu," řekl Branciani.

Řekla, že se cítila "v pasti", ale souhlasila, protože jí Rupnik řekl, že je sobecká, egoistická a neschopná žít zdravou sexualitu. Říkal jí také, že její osobnosti chybí rozhodnost a síla a že tyto schopnosti musí rozvíjet prostřednictvím sexuality.

Rupnik podle ní toužil po "kolektivních orgiích" a dvakrát ji přivedl na pornografické filmy."Bylo zřejmé, že je častým návštěvníkem těchto filmů", dodala. 

Branciani uvedla, že poté, co začala trpět záchvaty paniky a byla hluboce zmatená a dezorientovaná, snažila se sdělit své obavy generální představené Ivance Hosta, ale byla ignorována, a tak nakonec v roce 1994 z Komunity Loyola odešla.

Podobně Kovac uvedla, že byla ze strany Rupnika a Hosta vystavena psychickému týrání a zneužívání svědomí a že také odešla ve stavu dezorientace a zmatku kvůli vnitřní kultuře zneužívání.

Když lublaňský arcibiskup začal v roce 2019 provádět vyšetřování v komunitě Loyola poté, co obdržel stížnosti od několika sester, Kovac uvedla, že byla požádána, aby kontaktovala další sestry, které odešly, a teprve poté některé z nich začaly mluvit.

Loni na podzim byla Hosta církví odsouzena k životu modlitby za oběti jejího a Rupnikova zneužívání a komunita Loyola byla rozpuštěna.

Osmašedesátiletý Rupnik je patrně nejznámějším současným umělcem katolické církve, jehož nástěnné malby zdobí svatyně, kaple a baziliky po celém světě, včetně Vatikánu a mariánské svatyně v Lurdech. Stal se ale také jedním z nejznámějších údajných zneuživatelů církve.

V roce 2020 byl nakrátko exkomunikován za rozhřešení ženy, s níž měl sexuální styk, což je jeden z nejzávažnějších církevních zločinů, nicméně exkomunikace byla po dvou týdnech zrušena.

Těmito zločiny, nazývanými delicta graviora, se zabývá vatikánské Dikasterium pro nauku víry (DDF), které v té době vedl španělský jezuita kardinál Luis Ladaria, což znamená, že Rupnikův kolega jezuita a potenciálně i sám papež František, který je rovněž jezuitou, umožnili jeho rychlé vrácení zpět do služby..

V roce 2021 si devět bývalých členek komunity Loyola stěžovalo ve Vatikánu na Rupnikovo zneužívání, nicméně když se obvinění proti němu v říjnu 2022 dostala na veřejnost, tehdejší Kongregace pro nauku víry odmítla zahájit formální kanonické vyšetřování s odvoláním na promlčecí lhůtu pro zneužívání dospělých, přestože od tohoto ustanovení bylo v jiných případech upuštěno.

Navzdory rozhodnutí DDF jezuité Rupnikovi zakázali vykonávat kněžskou službu a uvalili na něj omezení týkající se cestování a zakázek na nové umělecké projekty. V prosinci 2022 vyzvali všechny, kdo mají vůči Rupnikovi další obvinění, aby se přihlásili, což přineslo 15 nových stížností na jeho osobu. Poté, co Rupnik odmítl spolupracovat při interním jezuitském vyšetřování, byl v červnu 2023 vyloučen z řádu pro neposlušnost.

Branciani během středeční tiskové konference uvedla, že byla mezi ženami, které v roce 2022 poskytly svědectví DDF, a že své svědectví poskytla také jezuitům, když vedli vlastní interní vyšetřování, ale poté už ničem dalším neslyšela, a proto se rozhodla promluvit pod pseudonymem.

Přestože se loni v září papež František setkal s blízkým spojencem Rupnika, který byl inkardinován do slovinské diecéze Koper, o měsíc papež později změnil kurz a zrušil promlčení Rupnikova případu, čímž umožnil pokračování kanonického procesu proti Rupnikovi.

Branciani a Kovac uvedly, že byly kontaktovány Vatikánem, aby byli vyslechnuty v rámci vyšetřování Rupnika, které vede DDF, ale že čekaly, protože nechtěly mluvit bez právníka.

Branciani a Kovac v Rupnikově případu zastupuje Laura Sgrò, italská advokátka s kvalifikací v oblasti občanského i kanonického práva, která má vysoké renomé.. Ve středu novinářům řekla, že ženy "půjdou zanedlouho vypovídat".

Řekla, že případ je řešen jako zneužívání zranitelných dospělých, a uvedla, že se zkoumají i další možnosti, včetně případného občanskoprávního obvinění Rupnika u vatikánského tribunálu, ale neposkytla žádné podrobnosti.

Vyvstaly otázky, zda se DDF bude Rupnikovým případem zabývat i nadále, nebo zda by mohl být předán jinému dikasteriu poté, co DDF 30. ledna vydalo "Objasnění ohledně zranitelných dospělých", v němž uvedlo, že jejich úřad je odpovědný pouze za případy zneužívání dospělých, kteří jsou mentálně na úrovni dětí. Protože to není případ těch. Kdo Rupnika obvinily, vznikly nejasnosti ohledně toho, které vatikánské oddělení vede vyšetřování.

Vatikánský mluvčí Matteo Bruni v prohlášení po středeční tiskové konferenci uvedl, že Rupnikův případ stále řeší DDF a že v posledních měsících "dikasterium kontaktovalo instituce, které jsou v tomto případu jakkoliv zapojeny, aby získalo všechny dostupné informace týkající se případu".

"Poté, co jsme rozšířili okruh pátrání na skutečnosti, které jsme dosud nezkoumali, a co jsme právě jsme obdrželi poslední odpovědi, půjde nyní o prostudování získané dokumentace s cílem určit, jaké postupy bude možné a užitečné realizovat,"uvedl Bruni.

Kromě fyzického zneužívání je Rupnik obviněn také z "falešné mystiky", kdy při údajném zneužívání používal duchovní obrazy a symboliku a stylizoval je do mystického prožitku božství, což je považováno za zločin proti víře.

DDF již po staletí stíhá případy falešné mystiky a podobných trestných činů, nicméně přesná povaha těchto trestných činů není jasně definována a v Kodexu kanonického práva nejsou pro tyto trestné činy žádná ustanovení, což vyšetřovatelům stíhání ztěžuje.

Tato právní mezera vedla některé pozorovatele k úvahám, zda novodobí zneuživatelé, jako je Rupnik nebo řada dalších charismatických duchovních a zakladatelů, kteří jsou obviněni z toho, že do svého sexuálního zneužívání zapletli falešnou mystiku, mohou díky mezeře v církevním trestním zákoníku vyváznout bez trestu.

Na otázku, jaká je promlčecí lhůta pro Rupnikův případ, protože pro falešnou mystiku neexistují žádná kanonická ustanovení, Sgrò odpověděla, že tyto informace DDF nezveřejnila, a vyzvala k transparentnosti: "Toto je případ, který si zaslouží transparentnost."

"Zaslouží si ji oběti, zaslouží si ji jezuité a zaslouží si ji všichni v církvi, kdo stojí před Rupnikovou mozaikou," řekla a odsoudila pokusy Rupnikových spojenců zdiskreditovat jeho žalobce.

Anne Barrett Doyle, spoluředitelka skupiny na obranu obětí zneužívání ze strany duchovních Bishop Accountability, která středeční tiskovou konferenci uspořádala, vyjádřila politování nad tím, že pět let po summitu papeže Františka o ochraně dětí v roce 2019 zřejmě došlo jen k malému pokroku.

Rupnikův případ svědčí o "do nebe volajícím zakrývání" a ukazuje na to, že "v této údajné reformě se změnilo jen málo".

Vyzvala k vypracování úplné zprávy s podrobným popisem ohledně"každého nadřízeného, který mohl zavírat oči" před Rupnikovým zneužíváním od 90. let až do současnosti, přičemž tato zpráva se podle ní musí zabývat také "nanejvýš znepokojujícími otázkami kolem role samotného papeže Františka v tomto případu".

Branciani si postěžovala, že každý pokus sester upozornit na Rupnika byl zablokován a že jí bylo řečeno, že je to její problém.

"Není to tak, že by se situace změnila... vedení od počátku nebylo transparentní," řekla a vyjádřila naději, že jí a Kovac bude"nasloucháno" a že jejich rozhodnutí promluvit pomůže "podpořit větší transparentnost a informovanost".

"Chceme, aby byla řečena pravda, zlo, kterou jsme utrpěli, a aby nás také viděli, protože je nás mnoho, ale oni po nás chtějí, abychom mlčely, abychom nějakým způsobem zmizely. Diskreditují nás, a to už je nepřijatelné," řekla Branciani.

V souvislosti s pokračováním případu Branciani uvedla, že chce, aby "pravdu a spravedlnost, a aby bylo prolomeno toto ohlušující mlčení... Nesouhlasím s tím, že jsme v určitých kruzích chápány jako slabošky poblouzněné [Rupnikem]. Zranění, které jsme já a dalších dvacet z jednačtyřiceti sester utrpěly, musí být uznána."

Zdroj: https://cruxnow.com/vatican/2024/02/rupnik-victims-call-for-transparency-as-case-moves-forward

foto: Autor: Marko_Ivan_Rupnik.JPG: samstudijderivative work: Rabanus Flavus (talk) – Marko_Ivan_Rupnik.JPG, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15676385