Sexuální zneužívání na svém území nechala vyšetřovat také protestantská církev v Německu. Nyní byla představena takzvaná studie ForuM: Z výsledků vyplývá, že počet obětí je výrazně vyšší, než se očekávalo.

HANNOVER - Evangelická církev v Německu (EKD) přijala výsledky rozsáhlé studie o zneužívání s velkým znepokojením. Od studie "hodně očekávala, ale celkový obraz mě šokoval", řekla ve čtvrtek při prezentaci v Hannoveru úřadující předsedkyně Rady EKD Kirsten Fehrsová. Církev a její příspěvková organizace Diakonie hrubě selhaly a nepostupovaly vůči postiženým spravedlivě.

Studie ukazuje, že obětí zneužívání bylo mnohem více, než se očekávalo: Podle "spekulativních" součtů bylo od roku 1946 v protestantských církvích a diakonických organizacích sexuálně zneužito nejméně 9 355 dětí a mladých lidí. Osob obviněných ze zneužívání je 3 497, dobrou třetinu tvoří pastoři nebo vikáři.

Personální spisy poskytla pouze jedna regionální církev

Ve své oficiální tiskové zprávě však EKD uvádí pouze 1 259 obviněných a 2 174 postižených osob. Spoluautor Harald Dreßing, který se významně podílel také na katolické studii o zneužívání z roku 2018, vysvětlil tento rozdíl: navzdory smluvní povinnosti poskytla osobní spisy kromě disciplinárních spisů pouze jedna z 20 protestantských regionálních církví.

Ve své oficiální tiskové zprávě však EKD uvádí pouze 1 259 obviněných a 2 174 postižených osob. Spoluautor Harald Dreßing, který se významně podílel i na studii o zneužívání katolických MHG z roku 2018, vysvětlil tento rozdíl: navzdory smluvnímu závazku poskytla kromě disciplinárních spisů personální spisy pouze jedna z 20 evangelických zemských církví.

Podle Dreßinga dodatečná analýza personálních spisů v jedné menší regionální církvi ukázala, že v disciplinárních spisech nebylo zahrnuto přibližně 60 % obviněných a 70 % postižených. Na základě těchto údajů a empirických hodnot z podobných vyšetřování jsou tato čísla podstatně vyšší (strany 585 až 731 studie). I to je však pouze "špička ledovce"; lze předpokládat, že existuje velmi rozsáhlá temná zóna.

Ohledně obětí, Fehrsová uvedla: ,,Nechránili jsme je v době spáchání trestného činu a nechovali jsme se k nim důstojně, když sebraly odvahu a přihlásily se." V církevních sborech a diakonických organizacích existovala tendence dívat se jinam. Fehrsová se přimlouvá se za prostudování temné zóny, terénní studii, která by zahrnovala celou společnost.

Vedoucí studie Martin Wazlawik vysvětlil, že případy zneužívání v evangelické církvi byly dosud nedostatečně evidovány a řešeny. Špatné zacházení s postiženými bylo často tdůsledkem postoje, že protestantská církev není odpovědná.

Zástupci osob postižených zneužíváním požadovali závazné normy pro řešení zneužívání v regionálních církvích; tyto církve vyjasnění bránily. Postižení jsou znovu traumatizováni tím, jak se s nimi zachází, řekl Detlef Zander. Podle Kathariny Krachtové je báchorka o tom, že katolická církev je sexuálním zneužíváním postižena více než EKD, již neudržitelná.

Buschmann: Lepší prevence

Spolkový ministr spravedlnosti Marco Buschmann (FDP) vyzval obě církve, aby usilovaly o objasnění případů zneužívání, odškodnění a lepší prevenci. Dále uvedl: "Církevní postupy jsou důležité - ale nenahradí státní stíhání tam, kde je to možné.".

Podle studie bylo přibližně 64,7 % obětí muži a přibližně 35,3 % ženy. Obvinění byli téměř výhradně muži (99,6 procenta). Přibližně tři čtvrtiny z nich v době spáchání prvního trestného činu žili v manželství. Většinu trestných činů tvořily tzv. kontaktní činy, tj. trestné činy zahrnující fyzický kontakt - od zbytečné fyzické asistence při hodinách sportu až po penetraci.

EKD zadala studii před třemi lety a její vypracování stálo přibližně 3,6 milionu eur. Zapojily se do ní i dotčené osoby. Autoři analyzovali přibližně 4 300 disciplinárních spisů, 780 osobních spisů a přibližně 1 320 dalších dokumentů. Pro srovnání, ve studii MHG z roku 2018, kterou vypracovala Německá katolická biskupská konference, bylo analyzováno přibližně 38 000 personálních spisů. (KNA)

 

Zdroj: https://www.katholisch.de/artikel/50606-evangelische-kirche-9355-missbrauchsopfer-3500-beschuldigte