Němečtí biskupové jsou dalecí toho, že by uzavřeli záležitost souhlasu se sexuálním násilím, má za to biskup Helmut Dieser z Cách, nový předseda rady pro sexuálně zneužívané při německé biskupské konferenci. „Učíme se, že musíme do očí bijící nespravedlnost nazývat pravým jménem,“ řekl ve středu biskup Dieser ve Fuldě, kde od pondělka zasedá německý episkopát.

Na plenárním zasedání ve Fuldě němečtí biskupové rozhodli reorganizovat činnost ve věci sexuálního zneužívání nezletilých i dospělých, o které se církev stará. Předchozí předseda komise pro sexuální zneužívání německé biskupské konference biskup Stephan Ackermann z Trevíru předal po dvanácti letech svoji funkci biskupovi z Cách Helmutovi Dieserovi a jeho zástupcem bude arcibiskup Freiburgu v Breisgau Stephan Burger.

„Zásadním restrukturalizačním prvkem je nově vzniklá nezávislá rada expertů,“ zaznělo na tiskové konferenci ve Fuldě. Do rady vytvořené podle vzoru Spojených států, Irska a Austrálie mají patřit jak vnější experti, tak i představitelé už existující poradní instituce. Podle biskupa Ackermanna bude úkolem rady expertů „zajistit shodu se státními i církevními pokyny a průzračnost zpravodajského systému, jinými slovy informovat nejen o vlastní činnosti, ale také o aktivitě biskupské konference.“ Poznamenal: „Jedná se o zajištění vysoké kvality právě nejen ohledně současného stavu, ale rovněž očekáváme návrhy týkající se dalšího rozvoje a ustálení spolupráce se státními a dalšími agendami.“

Biskup Ackermann připomněl, že během posledních dvanácti let byly učiněny „důležité kroky v boji se sexuálním zneužíváním“ a poukázal na širokou škálu interdisciplinárních zkoumání sexuálního zneužívání (MHG) a na nový systém vyplácení odškodného obětem zneužívání. Biskup poděkoval všem expertům, kteří přispěli svými znalostmi, a všem obětem zneužívání, které byly připraveny „především hovořit o tom, co bylo strašné, a účastnit se celého procesu“.

Trevírský biskup vyznal, že funkce, kterou vykonával, změnila osobně jeho samého i jeho pohled na církev a její struktury. „Jsem si plně vědom, že pro skupiny poškozených byl a je kontakt s institucí církve a jejími představiteli obtížný, jsem si také vědom, že svým postojem jsem asi poškozeným ublížil, ač jsem to neměl v úmyslu,“ řekl a požádal o odpuštění: „Když jsem je jako zodpovědná osoba odmítl, ublížil jsem lidem, kterých se to týká.“

Mluvčí německého episkopátu Matthias Kopp řekl, že biskupové „téměř jednohlasně zvolili“ biskupa Helmuta Diesera za nástupce biskupa Ackermanna. Cášský biskup je tedy předsedou nově vzniklé rady expertů episkopátu ve věci sexuální zneužívání. Biskup Dieser popsal novou strukturu jako „trojúhelník se třemi skupinami hráčů“: biskupy, zneužitými osobami a panelem expertů, „která nebude přistupovat k tématu především v ,logice´ biskupské konference, ale v duchu specifických znalostí, jež tam budou reprezentovány, a v souvislosti s tím bude rada nezávislejší.“

Biskup Dieser zdůraznil, že ke svému „novému úkolu může přistoupit jedině s důvěrou v Boha Ježíše Krista, který ve svém hlásání stojí zřetelně na straně chudých, těch, jejichž osud je umlčený, kteří se nemohou domoct svým práv, kterým bylo ublíženo do té míry, že ohrožují vlastní existenci. Bůh, v kterého věříme, je v první řadě Bohem těchto lidí.“

„Němečtí biskupové musejí pracovat na tom, aby v církvi i ve společnosti vytvořili atmosféru, v níž osoby zneužívané a postižené sexuálním násilím najdou odvahu vyjít ze stínu,“ řekl trevírský biskup a jmenoval dvě věci pro církev obtížné. „První je to, že zatěžujeme naše předchůdce a jednáme proti katolickému způsobu života. To je pro katolického biskupa něčím cizím. Stojíme na jejich ramenou, chceme pokračovat v tom, co oni dělali dobře, a nyní je třeba veřejně říct, že je mnoho věcí, které vůbec nebyly dobré, a musíme se od toho distancovat. To je nové. Ještě jsme si nevypěstovali takovou kulturu, abychom o tom mohli mluvit,“ prohlásil.

Druhým problémem, ještě větší zátěží, jsou skryté a destruktivní činy sexuálního násilí a zneužití moci, které v církvi vedou k „antikultuře zamlčování“, která ještě nebyla poražena.

„Jsem přesvědčený, že celá věc je velice toxická. Ve společensko-psychologickém smyslu minimálně jako radioaktivita. Má nekonečné důsledky a ničí společenské vztahy nejen v církvi, ale v celé společnosti. A protože je to tak, existuje základní reflex utajování. Existuje, protože když to řekneš, nemůžeme už žít a vzájemně se k sobě chovat zítra tak, jako jsme to dělali dosud. Protože je to tak destruktivní, ale v případě církve mimořádně destruktivní, protože se to týká vztahu s Bohem, protože to narušuje svatost života, o kterou se tak snažíme, protože je to zneužívání slabých a těch, kdo potřebují ochranu. To všechno jsou tak pohoršující a ničivé věci, je velice těžké se na ně dívat, ale je to nezbytné. Prostě se učíme. A uvědomujeme si, že skandální nespravedlnost, za kterou nikdo nepřebírá zodpovědnost, musíme nazývat pravým jménem,“ vyznal cášský biskup. Je to těžké, ale doufá, že „církev může tomuto úkolu čelit, když bude vycházet z poselství víry a obrazu Boha“.

„Strašně trpíme, církev trpí, je mnoho věřících, kteří to stěží vydrží, všichni trpíme, ale nejvíc trpí ti, kterých se to týkalo. Ale je to také tak, že církev může zklamat. Ano, z čistě lidského hlediska, ve skutečnosti k tomu nesmí dojít,“ prohlásil nový předseda rady pro sexuální zneužívání německé biskupské konference.

Zdroj: https://www.ekai.pl/biskupi-niemiec-uczymy-sie-nazywania-niesprawiedliwosci-po-imieniu/