Přinášíme zprávu o ukončení kanonického řízení v jednom případu z Polska. Sdílíme, protože považujeme postup a vyjádření biskupa za příklad dobré praxe. 

Z dalších kroků by bylo potřeba ještě pracovat s celou farností, poskytnout podporu i lidem, kteří nebyli přímými oběťmi. Zda k tomu v tomto případě dojde, nevíme.

 neděle, 03-03-2024

Świdnický biskup dnes informoval věřící o konečném rozhodnutí papeže Františka ohledně jejich bývalého faráře. Leszek S., který si odpykává trest odnětí svobody mimo jiné za sexuální delikty vůči nezletilým, byl propuštěn z kněžského stavu.

Biskupovo oznámení bylo přečteno ve dvou farnostech svidnické diecéze, kde nyní již bývalý kněz sloužil. Již dříve biskup osobně informoval o rozhodnutí zneužité osoby se slovy omluvy, zahanbení a podpory.

Świdnická církev žádá, aby byly tyto osoby respektovány a aby nebyly kladeny žádné otázky týkající se setkání, kterých se od roku 2019 uskutečnilo několik, ani podrobnosti o poskytnuté podpoře.

Kanonické řízení, které právě skončilo, se protáhlo kvůli dvouletému přerušení po dobu vyšetřování státními orgány (zahájeného na základě oznámení podaného diecézí) a trestního řízení, dále pak kvůli pandemii a mnohem obtížnějšímu přístupu k odsouzenému ve vězení, kterému bylo třeba umožnit obhajobu.

Zveřejňujeme toto oznámení z důvodu potřeby pravdy a očisty v církvi a opakujeme výzvu, kterou biskup adresoval věřícím v níže přiloženém dopise: "Buďme bdělí vůči různým situacím a událostem, které mohou zraňovat a mohou být zlé".

 

V dopise biskupa stojí:

Milovaní v Kristu, sestry a bratři!

Evangelium dnešní neděle ukazuje Ježíše, který očistil jeruzalémský chrám od všeho, co nebylo hodné Boha. Zlo a hřích jsou tím, co překáží životu s Bohem, co působí druhým křivdu a často zanechává hluboké rány. Je to zvlášť dramatické, když se zla dopouští osoba, která má být příkladem a průvodcem na cestě k Bohu a když zraňuje nezletilé.

Dnes se na vás obracím ve velmi bolestné věci a prosím, abyste s pochopením přijali několik slov ohledně bývalého faráře Leszka S. Na Popeleční středu jsem obdržel informaci, že papež František ho po seznámení se církevními dokumenty, potrestal trestem propuštění z klerického stavu. To znamená, že tento kněz už nemůže udělovat svátosti, s výjimkou rozhřešení v nebezpečí smrti, ani nemůže působit jménem církve.

Před půl rokem jsem s ohledem na důkazy ohledně zakázaných skutků v oblasti tělesné i duchovní učinil v první instanci stejné rozhodnutí, ale kněz se odvolal ke Svatému stolci. Nyní, když byl vydán papežský verdikt a on se o něm dozvěděl nyní už ve vězení, s pocitem spravedlnosti a úcty, s bolestí a studem jsem informoval nejprve oběti. Jako aktuální představený bývalého kněze jsem se omluvil za jeho činy.

Dříve, než vydám tiskové prohlášení, což je těžké, ale nezbytné kvůli pravdě a očištění, cítím povinnost nejprve sdělit tuto informaci vám, drazí bratři a sestry, kteří jste bolestně zakusili pobouření a pohoršení spojené s vaším farním společenstvím. Jako váš pastýř se vám omlouvám také vám za to, co oslabilo svazek s Bohem a církví. Vězte, že myšlenkami a modlitbami jsem se všemi obětmi. Snažil jsem se o to, aby rozličnými způsoby zakusily podporu církve.

Ohledně této tragédie prosím: starejte se o všechny děti církve a buďme ostražití vůči všem situacím a událostem, které mohou zraňovat a mohou být zlem. Zahrnuji vás všechny do svého pastýřského srdce a prosím, aby ježíš, který řekl, že sám postaví chrám, konal s hojnou milostí a proměňoval těžké myšlenky a emoce, na které máte právo, a léčil rány a opravoval naši Církev. Prosím vás, buďme jedno s Ním, v jednotě se sebou, v jednotě s těmi, kdo trpí.

Zdroj: https://diecezja.swidnica.pl/aktualnosci/komunikaty-kurii,4/komunikat-o-zakonczeniu-postepowania-kanonicznego,673