Biskup Jean-Marc Micas z diecéze Tarbes-et-Lourdes řekl katolické tiskové agentuře, že chce o mozaikách, jejichž autorem je obviněný sexuální delikvent P. Marko Rupnik, rozhodnout letos na jaře.

"Zaměstnává to mou mysl, modlitbu a srdce každý den, zejména když se setkávám s oběťmi násilí," řekl biskup Micas. Dodal, že obdržel "hromadu dopisů" od katolíků z celého světa.

V rozhovoru pro agenturu CNA biskup Micas neskrýval, že stojí před "velmi, velmi těžkým rozhodnutím". "Ale musím to udělat," řekl. - dodal.

V loňském roce biskup zřídil zvláštní komisi, která měla rozhodnout o budoucnosti mozaiky otce Rupnika umístěné v lurdské svatyni.

Od ustavení komise se biskup Micas setkal s oběťmi zneužívání, vyslechl odborníky na sakrální umění a radil se s experty z celé Francie. "Dostávali jsme dopisy, hromadu dopisů - od lidí, kteří byli velmi rozzlobení, že mozaiky tam stále jsou, a od jiných, kteří byli velmi rozzlobení při představě, že bychom je mohli odstranit," řekl.

Biskup řekl, že inspirací k založení komise byl rozhovor s jednou ženou z Anglie, která v Lurdech dlouhá léta sloužila jako dobrovolnice a pomáhala nemocným lidem, kteří se přicházeli koupat do lázní a hledali uzdravení.

"Řekla mi... 'Setkala jsem se s mnoha a mnoha ženami, které přišly do Lurd, aby požádaly o zvláštní uzdravení po zneužívání. A ony přicházejí k Neposkvrněnému početí, aby se uzdravily, aby našly útěchu".

Tato žena mu dále řekla, že architektura baziliky Neposkvrněného početí v Lurdech s velkolepým vchodem tvořeným dvěma velkými zaoblenými rampami po obou stranách "růžencového náměstí" má představovat "náruč Neposkvrněného početí objímající její děti".

„Nyní,“ řekla dobrovolnice, „to pro ně nejsou paže Neposkvrněného početí, ale paže otce Rupnika.

Toto setkání udělalo na biskupa i na rektora lurdské svatyně dojem, takže se brzy poté rozhodl sestavit komisi zabývající se Rupnikovými mozaikami.

Svatyně není jediným místem, kde se díla otce Rupnika a jeho spolupracovníků stala problémem.

"Rupnikova dílna byla zodpovědná za návrhy pro více než 200 liturgických prostor po celém světě, včetně Fatimy, Vatikánu, svatyně Jana Pavla II. ve Washingtonu a hrobu svatého otce Pia. Někteří argumentovali, že odstranění Rupnikova díla by bylo projevem "cancel culture", a poukazovali na díla renesančních umělců se skandálním osobním životem. Jiní poukazovali na námitky, že obviněný kněz přesvědčoval řeholnice, aby s ním páchaly hřích s tím, že tyto hříšné skutky uctí Boha, a kladli si otázku, zda jeho sakrální umění může být také kontaminované a může tak předávat "falešné evangelium"," - uvádí katolická tisková agentura.

Dilemata kolem mozaiky otce Rupnika se dotkla také svatyně svatého Jana Pavla II. v Krakově, kde se od roku 2019 jednou měsíčně koná adorace Nejsvětější svátosti na úmysl těch, kteří zažili sexuální zneužívání. Dvakrát ročně se zde také konají modlitby, po nichž následují setkání s podporovateli obětí.

Zde bylo nakonec rozhodnuto, že adorace bude přesunuta z horní části kostela (kde se nachází jezuitská mozaika) do spodní části svatyně. "Tím, že se setkáváme v této svatyni, se cítíme ještě více mobilizováni k solidaritě a modlitbě za ty, kterým ublížil P. Marko Rupnik," ujistili laici z iniciativy Modlitba za oběti.

Biskup Micas připustil, že si je vědom toho, že rozhodnutí, které v Lurdech padne, budou sledovat zástupci mnoha dalších katolických kostelů. "Velmi často říkám, že rozhodnutí, které zde bude učiněno, je učiněno pro Lurdy a pouze pro Lurdy," řekl v rozhovoru pro CNA.

"Nelze je rozšířit na žádné jiné místo, kde jsou Rupnikovy mozaiky, protože Lurdy jsou Lurdy a jsou pro slabé, nemocné, výjimečné. Musíme sloužit lurdskému poselství za každou cenu," dodal.

https://opoka.org.pl/News/Swiat/2024/co-dalej-z-mozaikami-rupnika-w-sanktuarium-w-lourdes-bp-micas

 

 

Přidáváme ještě informaci o novém svědectví:

 

V případě otce Rupnika se objevilo nové svědectví bývalé řeholnice z komunity Loyola.

Novinářce Federice Tournové z listu Domani žena vyprávěla: "Jednou, když jsme seděli u stolu proti sobě, mi Rupnik řekl: 'Teď se podíváme, kdo je silnější! Chytil mě za ruce na stole a dlaní na dlaň začal velkou silou tlačit. Křičel jsem, že to bolí, ale on nepřestal". Nakonec tehdejší jezuita údajně vyvinul na ruku novicky takový tlak, že jí zlomil ukazováček. Rupnik se neomluvil. Zůstal klidný a řekl: 'Teď máš trvalou pečeť Tovaryšstva Ježíšova'. A dodal: 'Udělal jsem to z lásky'. To se odehrálo na počátku devadesátých let, kdy slovinský umělec působil také jako zpovědník všech novicek. Žena novinářce řekla, že "Rupnik byl nesmírně arogantní a narcistický (...) Nechtěla jsem, aby byl mým zpovědníkem, ale neměli jsme svobodu volby. Jednou během zpovědi zamkl místnost Centra Aletti, kde jsme byli, a klíč si strčil do kapsy".

Zdroj: https://www.ilgiornale.it/news/vaticano/mi-ruppe-dito-e-disse-che-era-sigillo-dei-gesuiti-nuove-2274409.html