PAŘÍŽ - Autoři přelomové zprávy o zneužívání tento týden reagovali na kritiky, kteří tvrdili, že nadhodnotili počet obětí ve francouzské katolické církvi.

Nezávislá komise pro sexuální zneužívání v církvi (CIASE) vydala 7. února 53 stránkovou odpověď na 15 stránkovou kritiku podepsanou osmi členy prestižní Académie catholique de France (Francouzské katolické akademie), která byla údajně zaslána do Vatikánu.

V závěrečné zprávě komise, která byla zveřejněna 5. října 2021, se uvádí, že v letech 1950 – 2020 bylo kněžími, jáhny, řeholníky nebo řeholnicemi  zneužito odhadem 216 000 dětí. Dodala, že pokud se vezme v úvahu i zneužívání jinými církevními pracovníky, "odhadovaný počet dětských obětí se za celé období zvýší na 330 000".

V kritice zveřejněné loni v listopadu osm členů akademie zpochybnilo "metodiku kvantitativního průzkumu, který vedl k číslu 330 000 obětí" a obvinilo zprávu z nedostatku "vědecké přesnosti".

Vedle podrobné odpovědi akademii zveřejnila CIASE dvanáctistránkové shrnutí a také poznámky k použité metodice a odbornou zprávu k citovaným statistikám.

Dokumenty vysvětlují, že údaje o 216 000 dětech a 330 000 celkových obětech byly získány ze vzorku 28 010 respondentů starších 18 let. Průzkum identifikoval 171 obětí osob spojených s katolickou církví, z toho 118 obětí zneužívání duchovními. Z těchto údajů, uvádí se v odborné zprávě, výzkumníci "odvodili, že celkový počet obětí ve francouzské populaci starší 18 let lze odhadnout na 330 000 (plus minus 60 000 pro 95% interval spolehlivosti), pokud jsou pachateli útoků osoby spojené s katolickou církví (tj. klerici a řeholnice, ale i laici), a mezi nimi 216 000 (plus minus 50 000 pro 95% interval spolehlivosti), pokud se pachatelé omezují na kleriky a laiky".

V 53 stránkovém odmítavém stanovisku podepsaném prezidentem CIASE Jeanem-Marcem Sauvem se uvádí: "Po pečlivém prozkoumání analýzy zprávy CIASE nezůstalo nic z velmi vážné kritiky, kterou této zprávě adresovala Katolická akademie."

"Oprávněné emoce, které vzbudily předložené údaje, se uměle soustředily na dva z nich s vyloučením všech ostatních, které pomohly pochopit velikost tragédie, kterou prožívá nápadný počet dětí v naší společnosti, a neospravedlnily ani jejich tvrdošíjné popírání, ani pokusy o jejich diskvalifikaci, jichž jsme byli svědky."

Znalecký posudek nabídl diferencované posouzení číselných údajů.

Autoři uvedli, že "nemůžeme zaručit, že tyto odhady nejsou ovlivněny významným zkreslením", ale také že "nemůžeme potvrdit, že vytvořené odhady jsou daleko od skutečných hodnot".

Dodali, že "v zásadě všechny statistiky odvozené z průzkumu jsou zatíženy chybami různého druhu a že veškeré úvahy o kvalitě se provádějí 'v průměru': i při realizaci mimořádně účinného pravděpodobnostního výběru nikdy neexistuje úplná záruka, protože vždy existuje chyba způsobená výběrem a neodpovědí, a nanejvýš lze říci, že odhad je '(velmi) pravděpodobně' blízký skutečnosti."

Kritika vyjádřená členy Académie catholique de France vyvolala v organizaci odpor. Několik členů akademie, založené v roce 2008, podle listu La Croix rezignovalo.

Francouzský katolický deník uvedl, že mezi těmi, kteří podali rezignaci, byli arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort, předseda Francouzské biskupské konference, a sestra Véronique Margronová, předsedkyně Konference řeholníků Francie (CORREF), kteří se zúčastnili představení zprávy CIASE.

Papež František reagoval na zprávu CIASE den po jejím zveřejnění a označil ji za "okamžik hanby".

Během tiskové konference v letadle 6. prosince 2021 papež řekl, že zprávu nečetl, ale že se brzy setká s francouzskými biskupy a požádá je, "aby mi vysvětlili, co je špatně". Varoval také před "směšováním časových období" při posuzování reakce církve na zneužívání. "Při provádění těchto studií musíme být opatrní při interpretaci, kterou provádíme po dlouhou dobu," poznamenal. "Když to děláte v tak dlouhém časovém období, hrozí, že se vám zmate vnímání problému z období před 70 lety."

"Chtěl bych to říci jen jako zásadu: Historická situace by se měla vykládat hermeneutikou té doby, ne naší."

Papež údajně 13. prosince řekl francouzským biskupům, že je ochoten se s autory zprávy setkat.

 

Zdroj: https://www.ncregister.com/cna/french-abuse-report-authors-respond-to-critics-who-challenged-330-000-victims-estimate